About us

Det är din egen vinfilosofi som är utgångspunkten för Skoogs vinhandels mission. Vi lyssnar på dig och hur du vill presentera din vinlista och vad du behöver komplettera med i din vinkällare. Söker du specifika viner och årgångar har vi kontakterna som gör att vi hittar det som annars kan vara svårt att få tillgång till. Skoogs företagsvision är helt enkelt din vinfilosofi.

Hur det startade

Det var under tiden som Oskar Skoog arbetade som Wine Broker i London som idén till Skoogs Vinhandel startade. London är den stad som historiskt sett varit och är centrum för världens handel med vin. Ett intressant kontaktnät byggdes upp vid inköpsresor i framförallt Europa.

En häpnadsväckande insikt var hur otroligt begränsad tillgången till kvalitetsviner med mognad våra svenska restauranger hade då. Med en bakgrund från Restaurangakademin i Stockholm och några av Stockholms främsta restauranger fortsatte resan efter Londontiden utomlands. Oskar tog internationella uppdrag som sommelier och Food and Beverage Manager inom hotell och restaurang på Maldiverna, i Saigon, i Abu Dhabi och på Seychellerna.

Väl hemma igen sjösatte Oskar Skoog idén om familjeföretaget, Skoogs Vinhandel tillsammans med Peter Skoog och Maria Fredin Skoog 2016.

La Paulée Nordic

Skoogs Vinhandel är partner till, la Paulée Nordic. La Paulée är skördefesten som årligen hålls i Beaune i november som en hyllning till Borgognes vinodlare. La Paulée Nordic hölls första gången 2018 och hölls då på Operakällaren i Stockholm. 2019 hålls, la Paulée Nordic, på Operakällaren den 13 april.

Miljö & EKO-certifiering

Ekomärket, eller EU-lövet, är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU. Det gör det lättare för konsumenterna att hitta ekologiska produkter och för bönderna att sälja sina produkter i hela EU.

EU-lövet får bara användas på produkter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och alltså uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser och dessutom uppfylla strikta villkor för återstående 5 %. En ingrediens får inte förekomma som både ekologisk och icke-ekologisk.

Lagstiftningen som reglerar ekologisk produktion säger att alla som framställer, bereder, förvarar eller importerar från tredje land och som vill märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet innehåller ekologiska ingredienser ska certifiera sin verksamhet. I Sverige görs dock undantag från detta krav för de som säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument eller slutanvändare, under förutsättning att de inte förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller importerar ekologiska produkter från tredje land. Observera att försäljning på distans s.k näthandel inte räknas som försäljning direkt till slutkonsument d v s denna försäljning ska vara certifierad. På alla färdigförpackade ekologiska livsmedel är EU:s logotyp för ekologisk produktion obligatorisk. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda logotypen.

Skoogs Vinhandel stödjer förslaget om att vin ska förses med innehållsförteckning. Vin är idag undantaget från krav om innehållsförteckning. Ett EU-direktiv om detta är under utredning.

Glas

För varje såld flaska betalar vi en avgift till, svensk glasåtervinning. Allt återvunnet glas förvandlas till ny glasråvara. Läs mer på www.glasatervinning.se

Kartong och wellpapp

Vårt emballage består nästan bara av kartong och wellpapp. Sverige har ett bra system för att återvinna dessa material inom varje kommun.