Wolkes Punsch

W-et i namnet Wolkes punsch uttalas som enkel-v, berättar Martin Gullberg en av upphovsmännen till att ett anrikt skånskt varumärke för punsch fått en renässans. Wolkes Punsch AB, i sin nya tappning startade 2016 av fyra herrar med helt andra bakgrunder än att tillverka punsch. Nils Hyllienmark, Anders Larsson, Per Andersson och Martin Gullberg är gamla vänner med ett stort intresse för vin och ädla drycker, inte minst punsch. De kände alla till en väl bevarad gammal reklamskylt på en högt belägen brandvägg vid Stortorget i Malmö.  Här står bland annat ”Gust. Wolkes Vin- och Spirituosa Affär” med en rekommendation att köpa företagets produkter. Gustaf Wolkes startade verksamheten med butik och egen tillverkning 1896. När motboken infördes och AB vin – och Spritcentralen köpte upp all sprittillverkning i landet 1919 lades verksamheten ned. Men nu finns åter en gammal anrik skånsk punsch på marknaden. Den tillverkas i södra Skåne på ett mikrobryggeri mellan Sandby och Dalby. Företaget har samlat historien om Wolkes Punsch på sin hemsida.

Läs mer: http://wolkespunsch.se/

  • Destillat: Wolkes äkta Caloric Punsch 26,5% 
  • Tillverking: Minst 6 månaders lagring. Copper pot still.